Redaksjonens

Afrika har tatt et stort skritt! Det har bare utestengt kvinnelig kjønnslemlestelse

En millenær praksis som rundt 200 millioner kvinner rundt om i verden har vært ofre for, kunne være svært nær å nå sin ende. Den afrikanske union godkjente forbudet mot enhver form for kvinnelig...

Nye Artikler

Top